Srečanje Julij v prostorih Večgeneracijskega centra Skupna točka

Srečanje Rotary kluba Ljubljana Julija je v ponedeljek 13. marca 2017 potekalo v Večgeneracijskem centru Skupna točka, ki je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine. V Večgeneracijskem centru Skupna točka se gradi solidarnost, zaupanje in medsebojna pomoč.